VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

2.10.2014 Modelové příklady na využití diagramů a grafů. - #1 (01:14:17)  [179MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.