Zobrazit videa s náhledy
v tabulce

Videozáznamy SU v Opavě

Název Datum
 ? 

 ? 
Záznam 1-11 / 11   

2.10.2014 Modelové příklady na využití diagramů a grafů. - #1 x (01:14:17)  [179MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

9.10.2014 Klasifikace a třídění majetku podnikatelských subjektů. Modelové příklady s využitím rozvahy jako bilančního nástroje vyváženosti majetkových položek a zdrojů jejich krytí. - #2 x (02:15:01)  [323MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

16.10.2014 Zásobovací a skladovací činnost v příkladech a modelových situacích. Bilance zdrojů a potřeb materiálových zásob. Obrátka zásob, doba obratu zásob. - #3 x (02:16:28)  [312MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

23.10.2014 Výrobní proces. Analýza časových fondů. Výpočty kapacity výrobních jednotek v modelových příkladech. - #4 x (02:17:07)  [333MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

30.10.2014 Klasifikace nákladů. Nákladová funkce. Využití nákladové funkce v podnikatelské praxi. - #5 x (02:15:43)  [312MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

6.11.2014 Metody používané k matematickému popisu nákladové funkce v příkladech. Nákladové funkce v ekonomice jednotlivce a podnikové praxi. - #6 x (02:17:09)  [287MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

13.11.2014 Výnosy (tržby), náklady, výsledek hospodaření. Úvod do problematiky diagramu budu zvratu. - #7 x (01:08:10)  [170MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

20.11.2014 Kalkulace nákladů. Prostá kalkulace dělením. Principy přirážkové kalkulace v příkladech. - #8 x (02:14:01)  [347MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

27.11.2014 Opakování příkladů z podnikové ekonomiky – příprava na průběžný test. - #9 x (02:19:44)  [295MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

4.12.2014 Kalkulace s poměrovými čísly – metodika výpočtů a modelové příklady. Konvenční výrobek a fiktivní výroba. - #10 x (02:12:53)  [280MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

11.12.2014 Analýza příkladů z průběžného testu. Postupy výpočtů studentů a jejich hodnocení. - #11 x (02:19:12)  [299MB]

Sada: Podniková ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/BPPEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

Záznam 1-11 / 11   
    VMMEDIA