VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

6.11.2014 Metody používané k matematickému popisu nákladové funkce v příkladech. Nákladové funkce v ekonomice jednotlivce a podnikové praxi. - #6 (02:17:09)  [287MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.