VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

4.12.2014 Kalkulace s poměrovými čísly – metodika výpočtů a modelové příklady. Konvenční výrobek a fiktivní výroba. - #10 (02:12:53)  [280MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.