VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

23.10.2014 Výrobní proces. Analýza časových fondů. Výpočty kapacity výrobních jednotek v modelových příkladech. - #4 (02:17:07)  [333MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.