VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

27.11.2014 Opakování příkladů z podnikové ekonomiky – příprava na průběžný test. - #9 (02:19:44)  [295MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.