VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

16.10.2014 Zásobovací a skladovací činnost v příkladech a modelových situacích. Bilance zdrojů a potřeb materiálových zásob. Obrátka zásob, doba obratu zásob. - #3 (02:16:28)  [312MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.