VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

9.10.2014 Klasifikace a třídění majetku podnikatelských subjektů. Modelové příklady s využitím rozvahy jako bilančního nástroje vyváženosti majetkových položek a zdrojů jejich krytí. - #2 (02:15:01)  [323MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.