VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

20.11.2014 Kalkulace nákladů. Prostá kalkulace dělením. Principy přirážkové kalkulace v příkladech. - #8 (02:14:01)  [347MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.