VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Výnosy (tržby), náklady, výsledek hospodaření. Úvod do problematiky diagramu budu zvratu. - #7 (01:08:10)  [170MB]
Sada: Podniková ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.