Zobrazit videa s náhledy
v tabulce

Videozáznamy SU v Opavě

Videozáznamy z výuky pořízené v projektu ESF
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Název Datum
 ? 

 ? 
Záznam 1-6 / 6   

21.11.2013 Základní nastavení - MS Word - #1  (00:00:38)  [3MB]

Sada: Diplomový seminář ÚPPV FVP  (FVP/ÚPPV/PP042)
Mgr. Kamil Janiš
video neobsahuje zvuk

21.11.2013 Nadpisy kapitol a subkapitol - MS Word - #2  (00:00:57)  [6MB]

Sada: Diplomový seminář ÚPPV FVP  (FVP/ÚPPV/PP042)
Mgr. Kamil Janiš
video neobsahuje zvuk

21.11.2013 Generování obsahu - MS Word - #3  (00:00:35)  [3MB]

Sada: Diplomový seminář ÚPPV FVP  (FVP/ÚPPV/PP042)
Mgr. Kamil Janiš
video neobsahuje zvuk

21.11.2013 Konce stránek - MS Word - #4  (00:00:09)  [746KB]

Sada: Diplomový seminář ÚPPV FVP  (FVP/ÚPPV/PP042)
Mgr. Kamil Janiš
video neobsahuje zvuk

21.11.2013 Oddíly - MS Word - #5  (00:01:07)  [6MB]

Sada: Diplomový seminář ÚPPV FVP  (FVP/ÚPPV/PP042)
Mgr. Kamil Janiš
video neobsahuje zvuk

21.11.2013 Více oddílů - MS Word - #6  (00:01:47)  [10MB]

Sada: Diplomový seminář ÚPPV FVP  (FVP/ÚPPV/PP042)
Mgr. Kamil Janiš
video neobsahuje zvuk

Záznam 1-6 / 6   
    MEDIA