Ing. Petr Korviny, Ph.D.

Petr Korviny - foto

Od roku 2003 zaměstnancem Slezské univerzity v Opavě, nejprve na Katedře informatiky a od roku 2008 jako vedoucí Oddělení eLearningu Centra informačních technologií. Hlavní náplní práce je správa serverů systému Moodle, tvorba studijních materiálů v elektronické podobě (textové i audiovizuální) a poskytování technicko-metodické podpory studujícím i pedagogům na SU v Opavě.