Úvod

Tato multimediální příručka obsahuje ucelený přehled příkladů pro práci s tabulkovým kalkulátorem LibreOffice Calc 3x. K jednotlivým příkladům je vypracováno podrobné řešení, některé složitější úkoly jsou doplněny o názorné ukázky. Ke slovnímu popisu řešení jednotlivých úkolů je k dispozici také video ukázka. Zadání příkladů je vždy uvedeno nástinem využití dané činnosti v praxi. Ve většině příkladů se autor odkazuje na doplňkové soubory, na kterých je možné si příklady vyzkoušet.

Snahou autora bylo obsáhnout všechny oblasti využití tabulkového kalkulátoru LibreOffice Calc 3x. Celá publikace je řešena tak, aby ji mohli využít jak uživatelé neznalí práce s tabulkovým kalkulátorem LibreOffice Calc, tak i uživatelé mnohem zkušenější. Příklady mohou být užitečné také pro ty, kteří již s Calcem pracovali, ale v nižších verzích, nebo případně pracovali v jiných tabulkových kalkulátorech.

CD obsahuje rovněž doplňkové soubory potřebné k řešení jednotlivých příkladů, na které jsou v zadání příkladů uvedeny odkazy. Soubory jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých kapitol.

Doufám, že multimediální příručka "Práce s LibreOffice Calc 3x" Vám bude budou oporou nejen při studiu distanční formy studia, ale že napomůže i studentům prezenčním, případně dalším uživatelům.