VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

17.7.2018 Výsledek hospodaření a daně z příjmů - #10 (00:29:02)  [59MB]
Sada: Účetnictví obchodních společností
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Přílohy videa
soubory