VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

20.11.2019 Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu - #2 (00:23:55)  [83MB]
Sada: Municipální a regionální finance
Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek