VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

6.2.2020 Contacting customers - #5 (00:15:38)  [51MB]
Sada: Cizojazyčná příprava AJ 1
Mgr. Martina Chylková
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek