VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

6.3.2020 Bydlení, kultura a sport - #5 (00:17:10)  [50MB]
Sada: Ekonomika odvětví veřejného sektoru
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek