VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

28.5.2020 Předkupní právo na mladé akcie - #7 (00:14:47)  [59MB]
Sada: Finanční a pojistná matematika - 2. část
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek