VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

2.10.2014 Opakování látky z předmětů „Podniková ekonomika“ a „Podnikové propočty“ - #1 (01:34:05)  [293MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.