Zobrazit videa s náhledy
v tabulce

Videozáznamy SU v Opavě

Název Datum
 ? 

 ? 
Záznam 1-11 / 11   

2.10.2014 Opakování látky z předmětů „Podniková ekonomika“ a „Podnikové propočty“ - #1 x (01:34:05)  [293MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

9.10.2014 Využití nelineární závislosti tržeb a nákladů na objemu produkce v ekonomické praxi. Princip a využití provozní páky. - #2 x (01:31:12)  [283MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

16.10.2014 Řešení modelových situací s využitím výstupů z nákladového controllingu. - #3 x (01:13:06)  [229MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

23.10.2014 Základní pojmy a vztahy mezi veličinami v rámci nákladového controllingu. - #4 x (01:26:29)  [269MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

30.10.2014 Nákladový controlling v modelových situacích a příkladech. - #5 x (01:25:45)  [266MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

6.11.2014 Sériové a paralelní řazení výrobních agregátů v příkladech. Stanovení výrobní kapacity. - #6 x (01:24:14)  [259MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

13.11.2014 Využití poptávkové křivky v diagramu celkových tržeb jako závislosti na objemu produkce. Diagram bodu zvratu v diagramu. - #7 x (01:24:10)  [260MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

20.11.2014 Produktivita práce. Modelové příklady s využitím principu ekonomie rozsahu. - #8 x (00:31:15)  [93MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
1. část - cvičení bylo z technických důvodů rozděleno na dvě části

20.11.2014 Produktivita práce. Modelové příklady s využitím principu ekonomie rozsahu. - #9 x (00:51:00)  [158MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
2. část - cvičení bylo z technických důvodů rozděleno na dvě části

27.11.2014 Rozbor hospodaření podnikatelských subjektů. Rozbor tržeb v modelové situaci. Optimalizace zásobovací činnosti v modelové situaci. - #10 x (01:16:19)  [236MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

11.12.2014 Analýza příkladů z průběžného testu - #11 x (01:27:23)  [269MB]

Sada: Manažerská ekonomika - cvičení  (OPF/PEM/NPMEK)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

Záznam 1-11 / 11   
    VMMEDIA