VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

16.10.2014 Řešení modelových situací s využitím výstupů z nákladového controllingu. - #3 (01:13:06)  [229MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.