VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

30.10.2014 Nákladový controlling v modelových situacích a příkladech. - #5 (01:25:45)  [266MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.