VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

23.10.2014 Základní pojmy a vztahy mezi veličinami v rámci nákladového controllingu. - #4 (01:26:29)  [269MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.