VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

20.11.2014 Produktivita práce. Modelové příklady s využitím principu ekonomie rozsahu. - #9 (00:51:00)  [158MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
2. část - cvičení bylo z technických důvodů rozděleno na dvě části