VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

9.10.2014 Využití nelineární závislosti tržeb a nákladů na objemu produkce v ekonomické praxi. Princip a využití provozní páky. - #2 (01:31:12)  [283MB]
Sada: Manažerská ekonomika - cvičení
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.