Zobrazit videa s náhledy
v tabulce

Videozáznamy SU v Opavě

Název Datum
 ? 

 ? 
Záznam 1-9 / 9   

3.2.2021 Stručný přehled vývoje poskytovaných služeb v ČR do roku 2006 a jejich legislativního ukotvení. Systém sociální ochrany obyvatel ČR. - #1  (00:14:56)  [56MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Potřeby uživatelů sociálních služeb. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb. - #7  (00:17:31)  [66MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Organizační kultura veřejné správy a komunitního plánování sociálních služeb - kolize či vzájemné soužití? - #9  (00:23:23)  [84MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Komunitní plánování z pohledu právního řádu České republiky. Účastníci komunitního plánování sociálních služeb. - #5  (00:23:50)  [82MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Komunita a komunitní práce. Základní charakteristika a definice komunitního plánování sociálních služeb. Vybrané modely a přístupy ke komunitnímu plánování. - #4  (00:19:00)  [65MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Klíčové požadavky EU kladené na služby ve veřejném (obecném) zájmu. Česko-britský projekt na podporu reformy sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb. - #2  (00:25:57)  [92MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Formy poskytování a typologie sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb a typologie sociálních služeb. Neregistrované sociální služby. - #3  (00:30:47)  [111MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Fáze komunitního plánování sociálních služeb. Evaluace KPSS. - #8  (00:29:43)  [104MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

3.2.2021 Dostupnost sociálních služeb. Redukce stávajících sociálních služeb. - #6  (00:21:58)  [80MB]

Sada: Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce  (FVP/UVSRP/HK017)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA2: Ing. Petr Korviny, Ph.D.

Záznam 1-9 / 9   
    VMMEDIA