Zobrazit videa s náhledy
v tabulce

Videozáznamy SU v Opavě

Název Datum
 ? 

 ? 
Záznam 1-8 / 8   

27.2.2019 Úvodní informace k práci v EViews, příprava a import dat - #1  T (00:10:05)  [16MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Základní úpravy dat, tvorba grafů - #2  T (00:32:43)  [66MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Test stacionarity dat, úprava dat - #3  T (00:19:37)  [30MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Korelace, Grangerova kauzalita - #4  T (00:10:22)  [18MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Regresní analýza - #5  T (00:21:36)  [36MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Estimační techniky a test předpokladů - #6  T (00:21:38)  [36MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Kointegrační analýza - #7  T (00:18:42)  [31MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

27.2.2019 Analýza panelových dat - #8  T (00:25:19)  [43MB]

Sada: Finanční ekonometrie  (OPF/FIU/NPFEK)
Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

Záznam 1-8 / 8   
    VMMEDIA